Nieuw logo 2020

Keulseweg - Witte Stein - Bracht - Hinsbeck - Blauwe Lagune - Kühne - Venlo's vleegveld - Jaommerdal - Bas - Bakenbosweg - Ronckenstein.!!

Trûck nao de stal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trûck nao de stal

 

Fiets reglement :

De wegkapitein heeft het recht om van de aangegeven route af te wijken.
Het totale aantal kilometers dient wel bij benadering te worden aangehouden.

Bij twijfelachtig weer moet iedereen zelf beslissen of hij/zij wel of niet fietst. Men wordt dus niet telefonisch op de hoogte gesteld van het niet doorgaan van de tocht. Ook de kapitein heeft de mogelijkheid, om te ruilen met een andere kaptein.
Neem altijd wat geld mee. !!! Denk aan het paspoort.!!

Kleding is eigendom v/d club en komt terug bij de club als men het lidmaatschap opzegt.
Is dit na 1 jaar, krijgt men € 25.- terug. De volgende jaren erna, krijgt men geen geld meer terug, maar na 4 jaar moet er beoordeeld worden of je de kleding mag houden.
Leden die zich af willen melden van de club, dienen dit voor 31-12  v/h lopende jaar gedaan te hebben, vlgs. NTFU regels. Ook moet er voor 15 december de contributie v/h nieuwe seizoen / jaar betaald zijn!!
Nu we een compleet tenue hebben, rijden we dus ook met fietshelm.
Dit om de risico's verder terug te dringen !! Zie ook rapport NTFU beneden op deze pagina.
Als een kennis (aspirant lid) met ons mee wil fietsen, moet deze ook een fietshelm dragen !! Nadat deze drie keer als test heeft meegereden en nog vaker mee wil fietsen, zal hij ook het lidmaatschap moeten aanvaarden.
Advies bij een ongeluk met letsel; altijd in overleg met de Kapitein en/of BHV_er : Bel 112 of een ambulance!! en denk ook aan juridische verantwoording !!
De club kan geen enkele verantwoording dragen over mogelijke gevaarlijke verkeers-situaties die zich tijdens onze tourtochten voor kunnen doen!
Iedereen fietst dus op eigen verantwoording!!


Hieronder volgen nog eens de regels voor een goed verloop van de fietstochten:

De aanwijzingen van de wegkapitein dienen opgevolgd te worden.
Deze rijdt  gewoonlijk op de tweede plaats.
De verkeersregels moeten altijd in acht worden genomen. ROODLICHT=STOP
Onder normale omstandigheden wordt gemiddeld niet harder dan 30  km/uur gereden.
Er wordt in kettingverband gereden. D.w.z. dat degene die links op kop rijdt naar rechts
gaat en af wordt gelost door degene die achter hem rijdt.
Het is absoluut noodzakelijk dat men steeds de oorspronkelijke plaats weer inneemt als de volgorde is verstoord (Bijv. bij een stoplicht of na een klim). Bij harde tegenwind zal sneller de koppositie overgenomen worden. De wegkapitein let hierop.
Boven op een helling aangekomen wordt gewacht tot iedereen is gearriveerd.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ieder lid dient het reglement gelezen te hebben en is dus accoord met deze voorwaarden.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rapport NTFU :

Beste leden
Bij navraag bij de NTFU bleek het volgende.
 
1. In het wegenverkeersreglement staat dat je bij het rijden in een groep of file,
altijd een zodanige afstand tot anderen  moet aanhouden,
dat je je voertuig (auto of fiets) altijd zonder problemen tot stilstand moet kunnen brengen.
Naast elkaar fietsen met 30 km per uur mag dus eigenlijk niet. Iedere individuele WA-verzekering zal dit risico dus uitsluiten.
 
2. De vereniging kan ook aansprakelijk gesteld worden voor schade.
En dan hoef je niet alleen te denken aan schade bij een ongeluk.
Bijv. financiele schade bij het organiseren van een evenement.
De schade onder 1. en 2. wordt wel gedekt door de NTFU-verzekering.

Dan nog het al of niet dragen van een helm.
De NTFU stelt het dragen van een helm niet verplicht.
Maar men moet zich wel realiseren dat de NTFU-verzekering nooit inkomstenderving
bij een ongeluk dekt. Ook de individuele WA-verzekering kan bij het rijden in een groep niet aangesproken worden (zie punt 1).
Daarom is het waarschijnlijk dat iemand die zonder helm rondrijdt geen aanspraak
kan maken op een vergoeding i.v.m inkomstenderving.
Medische kosten zijn natuurlijk wel gewoon verzekerd.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Statuten:...Erelid...

a: wordt je als je minimaal 20 jaar lid bent geweest. (Dus als je geen fietsend lid meer bent).
b: krijgt bij afmelding een bloemetje voor de echtgenote.
c: krijgt bij benoeming een fles wijn.
d: mag altijd meefietsen met helm (al is het dan raadzaam om een fietsverzekering te hebben).

e: wordt uitgenodigd voor voor- en najaarsvergadering.
f: heeft geen stemrecht.
g: wordt met naam in de statuten van de vereniging opgenomen.
h: betaalt geen contributie, tenzij hij/zij verzekerd willen blijven bij de NTFU  (vrijwillige bijdragen mogen natuurlijk wel).

Statuten:.... Lief en Leed Leden.....€25.- uit club-kas + eventueel met pet rond!
=Geboorte van een kind.... Trouwen...Begrafenis
e.d.

 
Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid | © 2007 twc paerssjtal. Alle rechten voorbehouden.
DHTML Web Menu by OpenCube